A jog legtágabb meghatározása szerint nem más, mint emberek közötti viszony. A fordítás pedig ugyanilyen tág megközelítésben az a tevékenység, amelyet egy forrásnyelv és egy célnyelv ismerője végez abból a célból, hogy az általa megértett forrásnyelven megfogalmazott bizonyos közleményt a fordítás célnyelvén előállítsa olyan eredménnyel, hogy az adott közlemény témájához értő, és mind a két nyelvet legalább a fordítóval azonos szinten ismerő más (szak)emberek a kész munkát azzal egyenértékűnek, jónak és hitelesnek fogadják el, vagyis azt fejezi ki, amit az eredeti mond és úgy, ahogyan az mondja.

Ebből is látszik, hogy a jogi fordítás mennyire komplex feladat, az élet szinte minden területén találkozhatunk vele a büntetőjogtól kezdve a magánjogon keresztül egészen a közigazgatási jogviszonyokig nyúlóan. Tovább bonyolítja a helyzetet a jogrendszerek különbözősége, az egyes jogfogalmak, jogviszonyok egymásnak való megfeleltethetősége különböző területeken.

Fordító és tolmácsirodánk a jog szinte minden területén tevékenykedik, legyen szó akár a büntetőjoghoz kapcsolódó bírósági végzések, jogsegélykérelmek, vádiratok és vádindítványok, tárgyalási jegyzőkönyvek, ítéletek, idézések, kézbesítési ívek legkülönbözőbb nyelvekre történő fordításáról vagy különböző ügyészi indítványokról, rendőrségi határozatokról.

 Jelentős tapasztalatokkal rendelkezünk különböző magánjogi, családjogi témakörökhöz tartozó dokumentumok, szerződések fordításában és az ezzel kapcsolatos periratok, keresetlevelek, indítványok, végzések és ítéletek idegen vagy éppen magyar nyelvre történő átültetésében.

Az ügyvédek, jogi képviselők számos területen veszik igénybe szolgáltatásunkat. Fordítottunk már adószám igazolást, adóigazolást, előzetes adó megállapításról szóló igazolást, cégjegyzéket, életjáradéki szerződést, jogszabályokat, vagyonjogi szerződést, aláírás-mintát, elfogadó nyilatkozatot, székhelyhasználati nyilatkozatot, cégkivonatot, tagjegyzéket, alapító okiratot, értékbecslés szakmai követelményeinek leírását, személyállapoti iratokat, bizonyítványokat, diplomákat, üzletrész, valamint ingatlan adásvételi szerződéseket is.

Közjegyzők keresnek meg minket hagyatéktárgyalási jegyzőkönyvek, közjegyzői idézések, hagyatékátadó végzések, közjegyzői ténytanúsítványok, tartozás elismerési nyilatkozatok, végrendeletek fordításával.

Fordítottunk már idegen nyelvre tudományos értekezéseket, alkotmányjogi tanulmányokat is.

Ki kell emelni még a gazdasági folyamatokhoz kapcsolódó jogi relevanciával bíró megállapodásokat, szerződéseket, amelyek témájuknál fogva időnként egészen speciális, a jogin túlnyúló ismereteket is igényelnek, gondoljunk például egy szoftverlicenc szerződésre, amely esetében a jogi területen túl informatikai ismeret megléte is szükséges.

A jogi-fordítási projekthez az adott témában leginkább jártas, akár jogi végzettséggel is rendelkező kollégát rendeljük, garantálva ezzel az adott terület jogi-szakmai terminológiájának legmegfelelőbb átültetését a célnyelvre.

 

Miért vagyunk jók a jogi fordításban? Nos, mert értünk hozzá.

Az OFFI volt munkatársaiként sokéves tapasztalatunk van a személyállapoti és cégjogi iratok fordításában, ismerjük azokat a gyakorlati kérdéseket, amelyeket ezek „hivatalos helyre történő benyújtását” megelőzően nem árt tisztázni és erre természetesen felhívjuk megrendelőink figyelmét is. Értjük továbbá az állami szervek működését, az eljárási szabályok betartásának fontosságát, ügyfeleink sikere érdekében ennek útvesztőiben is igyekszünk segítségükre lenni.

Árajánlatot kérek

  Név (kötelező)

  Email cím (kötelező)

  Telefonszám (kötelező)

  Tárgy

  Üzenet

  A fenti ajánlat-kérő az ön címére is továbbításra kerül.