Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program!

Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program!

BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN,

OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN

nyelvből

 Jelentkezési határidő: 2012. június 8.

Az ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézete együttműködve a Fordító- és Tolmácsképző Tanszékkel, a legnagyobb múltú fordító- és tolmácsképző intézménnyel Magyarországon, amely 1973 óta képez hivatásos fordítókat és tolmácsokat, a 2012/2013-as tanévben új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési programot indít BOLGÁR, CSEH, HORVÁT, LENGYEL, LITVÁN, OROSZ, SZERB, SZLOVÁK, SZLOVÉN, UKRÁN nyelvből.

A meghirdetett két féléves akkreditált és posztgraduális képzés megfelel az irányadó szakmai szervezetek követelményeinek. Az előadásokat és szemináriumokat az egyetemi oktatok mellett gyakorló szakfordítók és tolmácsok vezetik.

 A képzés célja olyan szakfordítók és tolmácsok képzése,

–          akik az írásbeli és szóbeli nyelvi közvetítés feladatát magas színvonalon látják el;

–          akik az írott vagy hallott forrásnyelvi szöveget pontosan és nyelvileg helyesen, a beszélő szándékának megfelelően adják vissza a célnyelven;

–          akik tájékozottak a forrásnyelvi és célnyelvi országok politikai, gazdasági, társadalmi és kulturális életében, valamint a hazai, európai és nemzetközi intézmények rendszerében;

–          akik ismerik a tolmács- és fordítói szakma etikai és protokolláris szabályait.

Jelentkezési feltétel:

Felsőfokú nyelvtudás, melyről a felvételi eljárás során kell számot adni.

Felvételi:

–          írásbeli: fordítás forrásnyelvről célnyelvre, valamint célnyelvről forrásnyelvre szótár nélkül;

–          szóbeli: beszélgetés idegen nyelven, tolmácsolás.

Tandíj összege:

280.000.-Ft/félév

Jelentkezési lap letölthető:

http://szlavintezet.elte.hu/

Új szakirányú szakfordító és tolmács továbbképzési program

menüpont alatt!

 A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük az alábbi címre postázni:

Szláv és Balti Filológiai Intézet

1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D

 A szakirányú képzés csak kellő számú jelentkező esetén indul!